Job Description

 • Hỗ trợ việc viết quy trình, lên phương án hỗ trợ tham mưu cho cấp quản lý.
 • Phụ trách các công việc hành chính của Kho như thanh toán các chi phí hoạt động kho, làm việc với ban quản lý khu vực kho.
 • Mua và quản lý một số tài sản trong kho bao gồm văn phòng phẩm, và các trang thiết bị sử dụng trong kho.
 • Chào đón và hướng dẫn nhân viên mới vào kho.
 • Chịu trách nhiệm chấm công cho nhân sự tại kho.
 • Quản lý chứng từ (Documents) - SOP từ cấp trên đưa ra.
 • Cập nhật vấn đề, lưu trữ với kế toán về hóa đơn liên quan.
Requirement
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Nhân sự - Hành chính, đặc biệt trong môi trường nhà máy, kho bãi.
 • Có khả năng viết quy trình SOP, MINDSET về system.
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel và Powerpoint).
 • Biết DrawIO là một lợi thế.
 • Có khả năng giao tiếp tốt.
 • Phải có kỹ năng kiểm soát khối lượng công việc.
 • Có khả năng làm việc nhóm cũng như độc lập tốt trong môi trường nhanh và năng động.
 • Thời gian làm viêc: 06 ngày trong tuần, có thể OT khi yêu cầu.
 • Bằng cấp: ít nhất bằng Cao Đẳng.
Benefit
 • Competitive salary and benefits
 • Attractive 13th month salary and performance bonus
 • Annual performance review for salary raise and promotion
 • Premium private insurance (PTI Insurance) with discount for family members
 • Annual health check
 • 18 days of annual leave
 • Company trips and team buildings
 • Gifts on special accession: individual /company birthday, Tet and Holidays
 • Internal activities, sport and social clubs
 • Opportunity to training both technical and soft skills to develop your career path

Fill in for apply this job

*
*
*
*
*
*
USD VND
*

There are 0 comments on this post

Leave a comment

Job Location

Share This Job