Job Description

 • Đảm bảo mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng;
 • Giải quyết khiếu nại của khách hàng, phân tích, tóm tắt và chia sẻ với các bộ phận có liên quan để có giải pháp nhanh chóng và tránh các khiếu nại lặp đi lặp lại;
 • Giám sát hồ sơ thanh toán tiền hoàn hoặc đền bù của khách hàng;
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ và đạt năng suất cao trong chất lượng chăm sóc khách hàng;
 • Lập báo cáo ngày/tuần/tháng liên quan đến xử lý khiếu nại và các báo cáo khác;
 • Thực hiện các yêu cầu công việc khác được giao bởi Quản lý.
Requirement
 • Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
 • Trình độ học vấn: Đại học trở lên;
 • Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tiếng anh;
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
 • Yêu thích công việc xử lý khiếu nại/chăm sóc hỗ trợ khách hàng;
 • Kiến thức:
  • Kiến thức nền tảng về các sản phẩm dịch vụ và các quy trình, quy định của call center;
  • Xây dựng triển khai các kế hoạch, phương án liên quan đến việc đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như KPIs của call center.
 • Kỹ năng:
  • Có khả năng tư duy, suy luận tốt, khả năng trình bày bằng văn bản;
  • Nhanh nhạy, xử lý tình huống và phục hồi dịch vụ tốt;
  • Giọng nói rõ ràng và dễ nghe
  • Có kỹ năng nghiên cứu thị trường và đánh giá sự hài lòng của khách hàng;
  • Có kỹ năng thuyết trình, đào tạo, quản lý dự án là một lợi thế.
 • Yêu cầu khác:
  • Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt;
  • Có kỹ năng lập và phân tích báo cáo;
  • Có kỹ năng giám sát quy trình xử lý khiếu nại;
  • Có kỹ năng nghiên cứu thị trường và đánh giá sự hài lòng của khách hàng;
  • Có kỹ năng thuyết trình, đào tạo, quản lý dự án là một lợi thế.
Benefit
 • Competitive salary and benefits
 • Attractive 13th month salary and performance bonus
 • Annual performance review for salary raise and promotion
 • Premium private insurance (PTI Insurance) with discount for family members
 • Annual health check
 • 18 days of annual leave
 • Company trips and team buildings
 • Gifts on special accession: individual /company birthday, Tet and Holidays
 • Internal activities, sport and social clubs
 • Opportunity to training both technical and soft skills to develop your career path

Fill in for apply this job

*
*
*
*
*
*
USD VND
*

There are 0 comments on this post

Leave a comment

Job Location

Share This Job